Etelä-Karjalan Karjalaisseurat
Etelä-Karjalassa tapahtuu

Sivuja ei enää ylläpidetä, siirrytään käyttämään Karjalanliiton kanssa yhteisiä sivuja

 

 


 


 

 

 


 
Yleistä

 

 

Piirin tarkoituksena on tehostaa alueellaan toimivien karjalaisyhteisöjen yhteistoimintaa, tehdä tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisia koskevia kysymyksiä sekä vaalia karjalaista kulttuuria.

Toiminnan arvot pohjautuvat karjalaisuuteen ja heimollemme tunnistettaviin yhteisiin ominaisuuksiin. Omalla alueellaan piirimme tukeutuu Karjalan Liitto ry:n strategiaan.

Samaistuminen karjalaiseen luonteeseen, itsensä karjalaiseksi tunteminen ja yhdessäolo karjalaisuuden ympärillä, mukaan lukien hengellisen identiteetin vaalimisen, ovat toiminnan peruspilareita.

Yhteistyötä muiden alueellisten tahojen kanssa voimistetaan ja jatketaan. Pyrimme olemaan mukana erilaisissa valmiissa toiminnoissa tukien paikallisia karjalaisseurojamme.